Boliglån - Informasjon og laveste rente

Når man skal kjøpe sin første bolig, så kan man føle seg litt bortkommet. De fleste har aldri følt på hvordan det er å låne så mye penger som man gjør til en bolig, og ikke alle er like komfortabel med det. Uansett hva den første boligen koster, så er det litt skummelt. Om den koster 500000kr å kjøpe, eller om den koster 4000000kr, så er dette beløp som kan skremme vannet av en ungdom som kun har forholdt seg til vanlig arbeiderinntekt så langt i livet. Man er usikker på om man tør å stole på tilbudene man får, og mange synes ikke prosessen med å kjøpe den første boligen er spesielt komfortabel før pengene er på plass og man har mottatt nøkkelen. Prosessen er ikke komplisert når man kjenner til hvordan det foregår, men de fleste trenger å gå gjennom dette et par ganger før de er komfortable med at alle stegene blir gjennomført som de skal.

Et husHeldigvis for unge boligkjøpere, så får man gode råd av banker og eiendomsmeglere, i tillegg til at man kan få hjelp av foreldre for å få informasjon om hvordan prosessen foregår. Mange får hjelp av sine foreldre for å få det første lånet som gjør at de kan få kjøpt sin første bolig. Noen foreldre velger også å kjøpe boligen sammen med foreldrene for å kunne kjøpe en noe større bolig i et bedre nabolag enn de ville hatt mulighet til på egenhånd, men andre velger å håndtere hele prosessen på egenhånd for å slippe å svare til andre enn seg selv og banken.

Når man skal finne et passende boliglån, så vil mange kontakte den banken de har sin lønnskonto i for å finne ut hvordan man skal gå frem. Det som er viktig å vite, er at banker faktisk konkurrerer om deg når det gjelder å tilby deg boliglån. Grunnen til dette er at man oppfordrer til å benytte seg av en totalpakke når man tar opp et boliglån. Det vil si at banken ønsker at man flytter lønnskonto og gjerne også forsikringer til den banken man benytter for boliglån. For noen år tilbake krevde bankene at man skulle flytte sin lønnskonto for å kunne få boliglån, men senere har man endret regelverket rundt dette slik at boliglån-kunder skal kunne velge i hvilken bank de ønsker å ha lånet sitt.

 Les på regjeringen.no: Regjeringen fastsetter ny boliglånsforskrift

Finansieringsbevis

Når man bestemmer seg for at man skal kjøpe bolig, så er første steget å finne ut hvor mye banken er villig til å låne deg. Man kan be om et finansieringsbevis slik at man vet hvilken prisklasse bolig man kan se etter. Straks man har fått et finansieringsbevis, så kan man begynne å lete etter den boligen man ønsker å kjøpe. Når man første gang begir seg ut på boligmarkedet, så er det ikke alle som vet hva slags bolig de ønsker. Man ser gjerne i forhold til pris mer enn man ser etter en spesifikk type bolig. Når man har hatt en bolig tidligere, enten leid eller eid, så vet man bedre hva man ønsker og kan finne frem til området eller typen bolig hvor man ønsker å lete. På denne måten er det sannsynlig at søket etter bolig går raskere enn ellers.

Når du har hentet inn et finansieringsbevis, så er ikke dette et bindende dokument. Du kan fritt velge å benytte en annen bank om du ønsker det, og banken ønsker heller ikke å binde seg til dokumentet. Det er en indikasjon på hva banken ønsker å låne deg, men det faktiske lånet de er villige til å tilby vil være basert på den faktiske boligen du velger å kjøpe.

Tinglysning

Når man er ung og ute på markedet for å få en bolig og dermed også et boliglån, så ønsker man gjerne at prosessen skal skje så raskt som mulig. Når man har vært og sett på en bolig, så skulle man helst kunnet overta den dagen etter. Det er dessverre ikke mulig da det er en del regler og forsiktighet rundt utbetaling av boliglån. Du vil ikke motta pengene til bolig direkte på konto, men overlater til banken å foreta betalingen for boligen. Når du har vært på visningen, må du gjennom en budrunde, og hvis du til slutt får tilslag på ditt bud, så vil du kunne sette i gang prosessen for å få betalt boligen slik at du kan overta den. Du vil i de aller fleste tilfeller ikke kunne overta boligen før banken til selger har mottatt pengene. Men før de mottar pengene, så vil det være flere ting som må være i orden. Banken vil ikke la deg få mulighet til å betale for boligen før de har fått tinglyst sikkerhet mot boligen. Dette må ordnes av megleren før banken vil være villig til å betale ut pengene. Men dette er en del av prosessen til megleren, og man vil signere disse papirene når man etter tilslag på budet setter seg ned sammen med eier og megler for å signere papirer og avtaler for kjøpet. Du som boligkjøper behøver ikke å bekymre deg for denne prosessen da dette styres av eiendomsmegler. Alt du trenger å gjøre er å stille på kontraktsmøtet slik at du får signert papirene du må signere for kjøpet, tinglysningen og at oppgjørspapirer signeres. Etter dette er utført, så vil resten av prosessen foregå mellom banken og eiendomsmegler.

Les mer: Kan man få lån uten kredittsjekk

Betaling og overtagelse

hus kjop levere noklerOvertagelse skjer sjelden før en måned etter at man har fått tilslag på kjøpet. Grunnen til dette er at selgers eiendomsmegler må motta betalingen for boligen før man kan overta den. Når man har signert papirer og banken har fått tinglyst sikkerheten, så kan prosessen starte for at megler kan motta betalingen. Når den er mottatt, så kan man avtale overtagelsen. Ved overtagelsen mottar man nøkkelen til leiligheten, og man kan da flytte inn og forholde seg til boligen som man ønsker. Innen kort tid etter at man har overtatt boligen, så starter månedlig innbetaling av lånet og du eier boligen. Selve overtagelsen er en gjennomgang av boligen sammen med selger. Hvis begge er enige om at boligen er i den stand den skal være, så meldes dette inn til megler og selger kan motta pengene i tillegg til at ny eier kan flytte inn i boligen.

Meglerne har en formalisert prosess for å sikre at ingen føler seg lurt eller at man føler at det finnes en risiko for at noen ikke betaler eller at man tar med seg mer fra boligen enn man har rett til. Dette er en prosess som meglere har gjennomført mange ganger, og med en formalisert prosess sikrer man at begge parter i salget får all den informasjonen de trenger for at man skal unngå å føle frykt i forhold til kjøp eller salg, men at det heller skal være en komfortabel prosess og at ny eier kan overta boligen med glede.

 

Refinansiering av boliglån

Når man har overtatt boligen, og boliglånet begynner å løpe, så vil de fleste slå seg til ro med sin nye bolig og betale lånet som avtalt. Selv om man er komfortabel med lånet som det er, så er det lurt å følge med på markedet og vurdere hvordan prisene på boliglån utvikler seg. Hvis man oppdager at rentene på boliglån faller i andre banker, men ikke i den banken man har valgt, så kan det være mye penger å spare ved å vurdere å bytte bank. Boliglån er ofte en del høyere beløp enn et forbrukslån vil være, så når man kan spare 0,5% rente per år, så vil det utgjøre en del kroner. Man behøver ikke å bytte bank hver gang noe skjer i markedet, men det er alltid lurt å følge med. Hvis man ikke ønsker å bytte bank når rentene er lavere et annet sted, så kan man heller bruke dette som argument for å redusere renten i egen bank. De fleste banker vil gå med på å vurdere å redusere din rente for å unngå å miste deg som kunde. Det er ikke alltid en praktisk situasjon å måtte bytte bank, så det kan være en fordel å heller benytte seg av tilbud fra andre banker for å forhandle frem et bedre tilbud i sin egen bank i stedet for å bytte.

 Les mer: De billigste og dyreste lånene for refinansiering 

Betale ned lånet raskere om mulig

Hvis man ønsker å komme i en situasjon hvor økonomien stilles i et bedre lys enn den tidligere har gjort, så er det alltid en fordel å tenke på å betale ned lån så raskt som mulig. Mange kan argumentere for at man tjener penger ved å låne penger, men det er uansett en fordel å betale ned gjeld for å ha mer igjen av lønnen hver måned over tid. Hvis du betaler ned så mye du kan av boliglånet, så vil du også ha en høyere egenandel tilgjengelig over tid slik at du kan vurdere en større bolig ved en senere anledning om du ønsker det. Størrelsen på egenandelen vil gi anledning til å låne mer penger til en bolig hvis man kan forsvare det i forhold til inntekten. Inntekten bestemmer til slutt hvor mye du kan låne. Når man skal bestemme hvor mye boliglån man begir seg ut på, så er det viktig å tenke gjennom sin egen økonomiske situasjon. Hvis man får tilbud om et høyere lån i banken enn man kan håndtere, så er det ikke sikkert at det er lurt å benytte seg av dette lånet. Man bør alltid ta høyde for at renter kan øke, og det betyr at man vil måtte betale mer for lånet enn det man er forberedt på.

nedadgaende trendI dag er vi noe bortskjemte i forhold til priser på boliglån. Det er lenge siden renten har vært oppe i så mye som 3% rente per år for boliglån. Men dette er en situasjon man ikke kan ta for gitt. Hvis man ser tilbake i historien, så trenger man ikke å se veldig langt tilbake før man kan se situasjoner hvor renten var vesentlig høyere. Helt tilbake på 1980-tallet økte boligrenten helt til 13-14%, noe som gjorde at flere måtte selge boligene sine selv om prisene hadde falt vesentlig av samme grunn. På den samme tiden skapte dette en bankkrise på grunn av alle som måtte selge med tap, og dermed endte opp med å misligholde lånene sine, så kom man i en situasjon hvor de største bankene ville gått konkurs om ikke staten valgte å gå inn å redde dem. Slike situasjoner er det lite sannsynlig at vi vil se igjen, men det er lurt å være forberedt.

Man må huske at man også ønsker å gå inn i pensjonisttilværelse hvor man har råd til å gjøre det man ønsker. Vil man reise, så er det en fordel å ha satt av penger til dette. Men dette er ikke tanker man trenger å tenke når man kjøper sin første bolig. Hvis man kjøper en bolig når man er 20 og benytter seg av en nedbetalingstid på 25 år, så har man betalt ned boligen når man er 45 år gammel. Hvis man kjøper boligen når man er eldre, så blir det straks mer relevant å tenke fremover til man blir pensjonist. Når man benytter seg av et boliglån, så er dette en investering i fremtiden. Man bør ikke kun tenke på det som et sted å bo. Hvis det var realiteten, så kunne man like godt leid en bolig og sluppet alle bekymringene som følger med å kjøpe en bolig. En bolig er en investering for livet. Det vil gjøre at man sitter i en vesentlig bedre økonomisk situasjon når man er 45 enn når man er 20 uten at man egentlig betaler spesielt mer hver måned enn man ville gjort hvis man leide i stedet for å kjøpe. Investering i fremtiden gir flere muligheter senere. Når man da pensjonerer seg senere i livet, så har man råd til å leve det livet man ønsker slik at man kan nyte tiden når man får mer fritid og har bidratt med sin del av arbeidet for å holde samfunnet i gang.