Depositumslån for dig som skal låne til depositum

gront husI denne artikkelen skal det redegjøres for depositumslån. Vi skal gå nærmere inn på hva et depositumslån er, og i tillegg til dette skal vi se på alle fordeler og eventuelt ulemper med nettopp et depositumslån. Det er også store variasjoner i forhold til hvor mye man har mulighet til å låne.
Om man har flyttet til en av de store byene i landet, og plutselig finner drømmeboligen sammen med gode venner eller samboeren sin, så kan man ta opp et såkalt depositumslån av sin egen bank om man mangler midler til et større depositum. Depositum er forskuddsleie som alle huseiere krever om man skal være leietaker, og dette er noe som huseieren setter inn på en helt egen konto i banken slik at disse pengene kan brukes til å dekke skader som kan oppstå underveis. Størrelsen på depositum vil variere, normalen ligger på alt fra 2 til 6 måneders husleie.

Det som er veldig enkelt og greit er at når du og samboeren, eller vennene, dine flytter fra dette huset som dere har leid en gang i tiden ,selvsagt forutsatt at dere har overholdt avtalen i husleiekontrakten, så vil dere få hele beløpet til depositum tilbake slik at dette blir frigjort.
  • Med depositumslånet så har huseieren sikkerhet på at husleien alltid blir betalt.
  • En større skade om det blir innbrudd eller slitasje kan dekkes av depositumslånet.
  • Pengene fra depositumslånet vil være hundre prosent trygge på kontoen i banken.
  • Om man er student vil man kunne få depositumslån enten fra banken eller NAV.
  • Et depositumslån vil man kunne søke om enkelt og greit gjennom nettbanken sin.

 

Fordeler og ulemper med et depositumslån

tommel opp og nedFor å kunne opprette et depositumslån så skal begge parter innom banken sammen, det vil si både leietakere og huseieren. Etter at banken har funnet ut hvor mye depositumslån som behøves, og har vist både pass og legitimasjon, så vil det kunne opprettes en egen konto, forutsatt at dem som skal leie har økonomien på stell og ikke har noen løpende innkassosaker eller i verste fall betalingsanmerkning. Har man derimot en betalingsanmerkning så vil man ikke kunne ta opp noen form for lån, heller ikke et depositumslån. Depositumslånet vil så bli opprettet i banken og det er bare banken og huseieren som vil ha tilgang på disse pengene.

Det er alltid huseieren som bestemmer premissene når han setter opp krav til depositum, og han kan med dette bestemme seg for om han vil at depositumet skal være høyt eller lavt. Mange huseiere som nettopp har pusset opp, eller som eier en bolig av en veldig god standard, ønsker et høyere depositumsbeløp fra dem som skal leie boligen i fremtiden. Et depositumslån vil være helt glimrende for studenter og andre som ikke har rike foreldre, har fått forskudd på arv eller andre privilegier .Dette lånet er ypperlig for denne gruppen spesielt på grunn av at det alltid vil ta veldig lang tid å spare seg opp en god slump med egenkapital – som også vil legge på seg renter med tid og stunder. I denne gruppen så finner man også lærlinger. Om banken ikke ønsker å gi deg og dine et stort depositumslån så vil det være mulig å søke om et slikt depositumslån fra NAV, eller å spørre foreldrene dine og gode venner om de kan låne deg dette beløpet. Det finnes ulike grunner til at huseieren vil ha krav på hele eller deler av selve lånet. Disse gode grunnene er at leietakerne ikke har betalt den husleien som de skal, men det kan også være at det har oppstått hærverk eller stor sliatsje på boligen underveis i leieforholdet. Utleier skal uansett informere om dette på slutten av leieforholdet og partene skal avtale hvor mye av depositumslånet som skal trekkes totalt. Derimot så skal hele depositumslånet utbetales til leietakerne om boligen er i god stand, er ryddig og gjort klar slik at nye kan flytte inn i tillegg til at all husleie skal være betalt. Det er også mulig for leietakerne å levere inn en skriftlig klage til forbrukerombudet om man er uenige i det beløpet som huseieren holder tilbake.
 
Dette klagebrevet skal sendes både til forbrukerombudet i tillegg til din egen bank og huseieren skal også få informasjon om at det vil bli reist et søksmål mot ham. Om huseieren ikke leverer en klage tilbake så skal hele beløpet utbetales til dem som har leid boligen. Om denne klagen gjelder manglende betaling av husleie så er det huseieren som skal levere en formell og skriftlig klage til banken for å kreve inn husleien gjennom dette depositumslånet. Dette kan gå begge veier, og om det er gode grunner for at leietakerne fortjener et avslag i husleien, enten på grunn av dårlige boforhold eller alvorlige mangler på boligen, så er det leietakerne igjen som skal sende en skriftlig klage til banken. Det er mange leietakere som har for lite informasjon om sine rettigheter som nettopp leietakere på boligmarkedet så det er veldig smart å lese seg opp på disse før man leier.
 

Andre muligheter i stedet for depositumslån


en bankavtale og en pennSamtidig som at depositumslån er et veldig trygt og godt alternativ til egenkapital, så finnes det og andre muligheter og dette er blant annet å ta opp et forbrukslån eller en depositumsgaranti. I dette tilfellet så vil beløpet være det samme som for et depositumslån, bare at det er en tredjepart som setter opp garantien på dette. Her kan garantien stilles av blant annet NAV, eller et familiemedlem.
 
Se også: Hva kan man anvende et forbrukslån til

Det vanligste er å inngå en avtale med et forsikringsselskap og så tegne en avtale sammen med dem. Om du er student eller har fast jobb og er medlem av et LO-forbund så vil man selvsagt kunne låne et større beløp som depositumslån gjennom Sparebank 1 som samarbeider med LO.Det er særlig de unge mellom 18 og 34 som har behov for et stort depositumslån. Kravene er at man har en utleiekontrakt, samt at man er medlem av Sparebank 1 og har en eller flere kontoer her men at man i tillegg ikke har noen betalingsanmerkninger eller innkassosaker på seg som kunde. Sparebank 1 retter seg særlig inn mot alle de unge kundene og har i tillegg mange gode rabatter og andre ting som man kan nyte godt av dersom man er kunde.
 

Økonomer syn på depositumslån


panda forvirretFor å få et nyansert bilde av depositumslån så skal man også se på hva økonomene synes om prakisen rundt dette med et depositumslån, det er nemlig en del av økonomene i dette landet som er skeptiske til alt det som har med denne typen lån å gjøre. Som mange økonomer fremholder så byr studentlivet på mange fristelser, både dyre og billige fristelser og bor man i Oslo eller en av de større byene så skal man opp i 20 000 til hele 40 000 i depositumslån. For studenter med stram økonomi så mener derfor mange økonomer at dette er en dårlig praksis dersom man går inn i arbeidslivet med unødvendig mye gjeld. Det er særlig en risiko ved å ta opp et forbrukslån hos en privat aktør, for dette vil i praksis si at man får en effektiv rente på mellom 12 og 20 prosent. Det er da mye bedre å ta opp et forbrukslån om man har en god inntekt og en betalingsplan om man ønsker seg noe som koster litt mer enn vanlig.
 
Forbrukerøkonomene vil derfor anbefale at man sparer så mye som mulig over en periode på noen år og slår sparepengene sine sammen med samboeren eller gode venner sånn at det blir billigere siden man kan fordele dette lånet. Om man for eksempel skal låne en bolig sammen med tre andre venner så vil det da bare koste hver og en 5000 kroner i depositumslån totalt sett, og dette er noe de aller fleste har muligheter til å gjøre. Andre forbrukerøkonomer igjen vil anbefale at man sparer så mye som mulig og så får hjelp og støtte økonomisk av gode venner eller familie til resten av beløpet. Det er også mulig å spare opp dette ved hjelp av en god sommerjobb i sommermånedene når man har fri fra studiet sitt.

Dersom man likevel skal ta opp et godt depositumslån så vil de aller fleste økonomer anbefale de unge lovende å ta opp et depositumslån fra sin egen private bank.Bankene er nå i stor konkurranse med hverandre, og derfor er det en god sjanse for at banken vil gi deg som ung kunde gode avtaler på lån på grunn av at de ønsker en god relasjon til deg for å bygge et godt og fremtidsrettet forhold slik at du holder deg til en og samme bank hele livet og tar opp lånet til boligen din senere når du skal kjøpe bolig sammen med kjæresten din og blir etablert og får barn.

Det som også er smart ifølge økonomene er å sammenligne lånebetingelser i de ulike bankene før man bestemmer seg for å ta opp et depositumslån gjennom banken med de beste betingelsene.
 
En annen ulempe er at jo mer boligprisene på leiemarkedet stiger, jo mer stiger også selve depositumslånet som man skal ta opp for å leie seg en ordentlig god bolig. Om man har mulighet til dette og har spart seg opp en god del egenkapital så er det smarteste å investere i egen bolig, enten sammen med søsken eller en kjæreste. Da vil man kunne ha mange flere rettigheter og står sterkere både økonomisk og juridisk, i tillegg så er det ofte mye billigere å kjøpe sin egen bolig selv.

BSU-konto vid depositumslån

 
I tillegg til et depositumslån så vil det være smart å skape seg en BSU-konto slik at man kan overføre et fast trekk til denne kontoen en gang i måneden når man får lønn, da vil man klare å spare opp mye penger over en periode på 5 til 10 år og man vil også få gode renter på BSU-kontoen sin.Når man leier en bolig så er det også en god ide å overholde alle regeler og lover slik at huseieren kan gi deg en god referanse når du en gang i tiden skal flytte til en annen bolig.
Du kan også sjekke om du kan få en god bostøtte gjennom husbanken. Husbanken vil kunne gi gode lån til alle som mottar støtte fra NAV, men det er enten kommunen i hver enkelt by eller det lokale NAV-kontoret som administrerer dette. Et depositumslån kan man få veldig raskt, men det tar som oftest alt fra to dager til en uke å få svar fra banken din eller private lånevirksomheter om dette. Banken vil kreve legitimasjon og skattemelding for at du som kunde skal få opprettet en depositumskonto, og gir man ikke riktige opplysninger til banken så vil alt dette ta mye lenger tid.
 
Les på wikipedia: BSU- Boligsparing for ungdom

Det er viktig å ta kopi av både skattemeldingen, pluss lønnsslipper for et par måneder, og scanne disse og sende dem direkte til banken på mail. Om man skal opprette lån sammen med samboeren så vil banken også kreve at begge to sender inn både skattemelding og lønnsslipp og oppgir årsinntekten sin samlet. Man vil også kunne signere lånet elektronisk med sin bank-ID. Sammen med en med-lånetaker så vil man også kunne få mye bedre betingelser fra sin private bank.Som leietaker skal man altså vurdere mye forskjellig før man skal ta opp et depositumslån, om man kan låne sammen med noen slik at det blir billigere, sjekke betingelsene til de ulike bankene, samt finne ut hvor mye man har mulighet til å låne og velge en fornuftig og gunstig løsning for seg og alle. Om man er student er det særlig viktig å finne det billigste og mest fornuftige depositumslånet.