Lån uten kredittsjekk - Alt du trenger å vite

to kvinner handtrykkNår man skal søke om forbrukslån, så er det mange som vet at de ikke har en god kredittscore, men som likevel vet at de enkelt kan håndtere et forbrukslån. Ulempen når man sitter i en slik situasjon er at finansieringssystemet er designet i forhold til behovene til den generelle befolkningen. På grunn av dette, så vil man i de fleste tilfeller ikke ha mulighet til å få lån da de fleste tilbydere vurderer sine kunders økonomi på samme måte. Hvis eksterne instanser ikke bekrefter at de har lav risiko ved å tilby lånet, så ønsker de ikke å gjøre det. Man kan da lure på om man ikke burde ha en mer personlig tilnærming til dette og være villige til å vurdere kunder på andre grunnlag, men sannheten er at alle er i denne bransjen for å tjene penger. Det er stor konkurranse om kundene, og derfor må man følge de samme rutinene som konkurrentene for å tjene det man ønsker på hvert engasjement. Det betyr at tilbyderne vil bruke minst mulig tid på hver kunde for å bekrefte at de ikke er en risiko, og de ønsker så å tjene penger inntil kunden har betalt tilbake lånet.

 

Det finnes heldigvis unntak fra dette systemet i dag. Noen har funnet ut at det finnes noen som faller utenfor standardtilbudene, og da ser de sin mulighet til å tilby et nisjeprodukt som inkluderer de som faller utenfor. Dette gjør at de lettere kan komme inn på markedet i et hardt konkurransemarked. Blant annet vil noen tilbydere tilby lån uten kredittsjekk. Det betyr ikke at man kan få lån her uansett hvilken situasjon man befinner seg i. Hvis man rett og slett får dårlig kredittscore fordi man befinner seg i en dårlig økonomisk situasjon og sannsynligvis ikke vil klare å håndtere et forbrukslån, så vil man sannsynligvis heller ikke få lån hos disse tilbyderne. Dette på grunn av at de benytter andre måter for å vurdere din økonomiske situasjon i stedet for kredittvurderingsbyråene hvis det er grunnlag for å vurdere deg for lån. Du vil måtte dokumentere din inntekt, og du vil måtte dokumentere din gjeldssituasjon. I noen tilfeller vil du også måtte stille med sikkerhet for å få lån.

 

Grunner til at man trenger lån uten kredittsjekk

Det kan være flere grunner til at man trenger forbrukslån uten kredittsjekk. I noen tilfeller blir man sittende ansvarlig for utgifter i forbindelse med samlivsbrudd som egentlig den tidligere partneren skal betale. Man kan også få betalingsanmerkninger for betalinger man egentlig ikke skal belastes for og trenger et lån før en slik situasjon er ferdig behandlet. Andre alternativer kan være at man har hatt en lav inntekt i flere år på grunn av et forhold man har vært i, men når man så har fått en fulltidsjobb så har kredittvurderingsbyråene fortsatt kun informasjon om din tidligere inntekt. Andre kan ha hatt hoveddelen av inntekten i utlandet og på grunn av dette er situasjonen en helt annen enn den kredittvurderingsbyråene presenterer. De fleste tilbydere vil legge mer vekt på en kredittvurderingsscore enn de vil på en manuell vurdering av din økonomi. Det er en betingelse fra Finanstilsynet at en kredittvurdering ikke skal være helautomatisk. Derfor vil alle ha en viss manuell vurderingsmulighet, men man legger likevel stor vekt på vurdering fra kredittvurderingsbyrået.

 

Tilbydere å velge mellom

Når man trenger et forbrukslån uten kredittvurdering og skal finne ut hvilke tilbud man kan få, så vil man raskt oppdage at man ikke kan forvente mange forskjellige tilbud når man befinner seg i denne situasjonen. I noen tilfeller så tar tilbydere som tilbyr forbrukslån uten kredittsjekk seg godt betalt for å tilby deg et lån når andre ikke gjør det. Du vil finne noen få tilbydere som kan gi deg mulighet til å sammenlikne tilbud, men ikke mange. Du vil derfor måtte ta den prisen de er villige til å tilby. Likevel er det lurt å sjekke de stedene man kan få et tilbud, og så velge det beste tilbudet i forhold til det. Men les nøye gjennom betingelsene. Hvis du ikke sjekker, så kan du plutselig ende opp med å betale vesentlig mer i gebyr enn du hadde tenkt. Noen av disse tilbyderne vil også kreve sikkerhet for å være sikker på at de får tilbake pengene. Selv om disse tilbyderne har valgt et nisjemarked, så er de fortsatt avhengig av å få tilbake pengene de har lånt deg, eller en kompensasjon som gjør det verdt risikoen i forhold til om manikke kan betale. Alle tilbydere av lån har som motivasjon å tjene penger. Du kan derfor ikke vente å få noe gratis. Det du bør sikre at du gjør når du benytter deg av forbrukslån uten kredittsjekk, er å sjekke nøyaktig hva du vil bli bedt om å betale for lånet du får.

 

Betalingsanmerkninger

Hvis grunnen til at du ønsker å få tilbud om forbrukslån uten kredittsjekk er at du har betalingsanmerkninger, så bør du i forkant sjekke om det er mulig å få slettet betalingsanmerkningen. Hvis du blir kvitt denne, så er sjansen større for at du får tilbud fra flere tilbydere, og da kan du velge mellom flere gode tilbud slik at du ikke betaler mer enn du må når du skal betale tilbake.

 

I dag er det vesentlig mye enklere å bli kvitt en betalingsanmerkning enn det var for rundt ti år siden. Tidligere måtte man leve med en betalingsanmerkning i tre år før man kunne bli kvitt den, men i dag skal man fjerne den straks kravet mot deg er betalt. Hvis dette ikke skjer automatisk, så kan du selv sjekke med kredittvurderingsbyrået om de kan fjerne den for deg. De vil be deg dokumentere at kravet er betalt, men når de har fått dokumentasjon på dette, så må de fjerne anmerkningen. Etter denne er fjernet, kan du søke igjen og få en annen vurdering. Det kan godt være at betalingsanmerkningen din er registrert hos flere byråer. Da kan det være nødvendig å få den slettet hos flere. Hvis du vil være sikker på å få den slettet hos kredittvurderingsbyrået som din tilbyder benytter, så kan du kontakte dem før du søker og høre med dem hvem de benytter.

 

Sikkerhet for lån uten kredittsjekk

Det er ikke uvanlig at du vil bli bedt om å stille sikkerhet for å kunne få lån uten sikkerhetssjekk. Det betyr i praksis at du hos disse tilbyderne ikke kan få lån med mindre du har eiendom du kan stille som sikkerhet for lånet. Har du ikke det, så vil du ikke få et tilbud fra tilbydere som benytter dette som grunnlag for tilbudet de gir deg. Du kan enten stille med sikkerhet i bolig, eller de kan også tilby sikkerhet i bil, båt, bobil eller liknende.

 

Bedre økonomi i dag enn tidligere år

En vanlig grunn til at man gjerne vil ønske å søke om lån uten kredittsjekk, er hvis man tidligere år har hatt lav eller ingen inntekt og i dag har fast jobb med god inntekt og lite gjeld. Med dette grunnlaget er sjansen for å få lån og for å kunne betjene det ganske høy hvis du kan få forbrukslån uten kredittsjekk.