Lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning

 

Når man har kommet borti en situasjon hvor man ender opp med å få en betalingsanmerkning, så kan dette være vanskelig å komme ut av. I mange tilfeller kunne det vært en fordel med et lån uten sikkerhet for å kunne betale et utestående beløp slik at man kunne blitt kvitt en betalingsanmerkning, men de fleste tilbydere av forbrukslån uten sikkerhet setter som betingelse at man ikke kan ha betalingsanmerkninger for å få lån, og det kan derfor være vanskelig å komme ut av en slik situasjon hvis den har kommet for langt. Dette gjør at personer som får betalingsproblemer og ikke oppdager symptomene raskt nok, kan ende opp i en situasjon hvor de graver seg dypere og dypere ned i en gjeldssituasjon. Det kan være mange grunner til at man ender opp i en slik situasjon. De fleste har ikke valgt at man skal få økonomiske utfordringer, og de fleste ville solgt sjela si for å komme ut av situasjonen igjen. Det er ikke alltid så lett når eneste løsningen i noen tilfeller kan være refinansiering, som ikke en gang vil bli vurdert i flere situasjoner, inkludert hvis man får betalingsanmerkninger.

Heldigvis finnes det muligheter for lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning selv om det finnes visse betingelser for denne typen lån. Man vil kun kunne få denne typen lån hvis man kan stille med sikkerhet i bolig. Dette gjør at man kan ha mulighet til å komme ut av en gjeldsspiral hvis man har en bolig å stille sikkerhet i, men man må regne med en høyere pris enn ellers. Grunnen til dette er at det kun er et fåtall tilbydere som gir deg mulighet til å benytte deg av denne typen lån. Den beste muligheten for å få et rimelig lån uten sikkerhet vil du kunne oppnå hvis du ikke har betalingsanmerkninger. Grunnen til dette er at du da vil kunne velge mellom tilbud fra flere tilbydere for å finne de beste betingelsene.

 

Hva er en betalingsanmerkning

 

Men hva er en betalingsanmerkning? Ikke alle vet hva som skal til for å få betalingsanmerkninger, og heller ikke alle vet hvilke rettigheter du har rundt denne typen anmerkninger. For noen tiår siden, ville du bli svartelistet i forhold til lån og kreditter i lang tid hvis du endte opp med en betalingsanmerkning. Hvis et betalingskrav gikk så langt at du fikk et rettslig krav mot deg, så ville du få en betalingsanmerkning som ikke kunne slettes før det var gått 3 år. Dette gjorde det veldig vanskelig for de som fikk betalingsproblemer å komme ut av denne situasjonen igjen. Mange tror man kan få betalingsanmerkninger bare en sak blir sendt til inkasso. Dette er ikke riktig. Man vil fortsatt ikke få betalingsanmerkning selv om en sak er sendt til inkasso. Det må foreligge et rettslig krav mot deg for at du skal få en betalingsanmerkning. Personer som kommer i en situasjon hvor de ikke tør å åpne konvolutter i redsel om at det er regninger de ikke kan betale, ender ofte opp i slike situasjoner da de rett og slett ikke vet hvilke krav som finnes mot dem.

I dag er situasjonen en annen når det gjelder betalingsanmerkninger. For å gjøre det lettere for folk med betalingsanmerkninger, så har man endret på disse kravene. Det er ikke ønskelig at folk skal ende opp med betalingsproblemer, og derfor kan man i dag bli kvitt betalingsanmerkninger straks etter et krav er oppgjort. På grunn av dette er det også vanskelig å få lån med betalingsanmerkninger da man regnes som en dårlig betaler hvis man har uoppgjorte krav, og da ønsker ikke tilbydere risikoen det innebærer å gi deg et lån. Likevel vil noen tilbydere være villig til å tilby deg lån uten sikkerhet med betalingsanmerkninger hvis du kan stille med sikkerhet i eiendom.

 

Lån uten sikkerhet

 

Alle er ikke helt innforstått med hva lån uten sikkerhet betyr. Disse kalles som oftest forbrukslån da de benyttes til investeringer eller kjøp i forbindelse med forbruk. Det kreves ikke at man skal tinglyse sikkerhet i bolig eller eiendom for å få utbetalt et lån uten sikkerhet. På grunn av at bankene ikke har den samme sikkerheten for denne typen lån som de har får lån med sikkerhet, så vil de ta bedre betalt for å sikre seg mot risiko. Ingen banker ønsker å tape penger, så hvis de inngår avtaler som kan forårsake at de taper penger på grunn av at noen ikke betaler det de skal, så vil de estimere den statistiske sannsynligheten for dette inn i prisen. Det betyr at du betaler mer for et lån uten sikkerhet enn du gjør for et lån med sikkerhet. Likevel betyr dette at mange kan ha nytte av lån uten sikkerhet da de gir muligheter som man ikke får hvis man låner penger med sikkerhet.

For eksempel kan man benytte lån uten sikkerhet for å finansiere oppstart av en ny bedrift, eller man kan benytte det for å bygge ut eller pusse opp egen bolig. Det er ingen begrensninger for hva man kan benytte et lån uten sikkerhet til, og bankene vil heller ikke be om en forklaring for hva du har tenkt å benytte pengene til. Selv om prisen er høyere enn for boliglån, så kan man ved å bruke litt tid finne det lånet som gir best mulig betingelser. Hvis man ønsker å ha best mulig betingelser, så kan man søke flere steder og velge det lånet som har best betingelser.

 

Lån med sikkerhet

 

De fleste er bedre kjent med lån med sikkerhet enn de er med lån uten sikkerhet. Når man etablerer seg på egen hånd, så ønsker mange nordmenn å skaffe seg bolig og ofte også en bil som de selv eier. Når man skal skaffe denne typen eiendeler, så kan man benytte seg av lån med sikkerhet da det er mulig å tinglyse sikkerhet i kjøpsobjektet for lånet man ønsker. Dette regner banker som en såpass god sikkerhet for at de får tilbake pengene at de er villige til å tilby denne typen lån for en ganske lav pris. Styringsrenten som settes av sentralbanken vil ofte være førende for om denne renten går opp eller ned. I de siste årene har denne renten ligget konstant lav, og man har kunnet få renter på helt ned til 2% i noen banker. Mange tenker at man inngår en avtale som innebærer en fast lav rente når de tar opp boliglån på grunn av at den har vært lav i så lang tid, men man bør alltid ta høyde for at denne renten kan gå opp igjen. Selv om man for noen år siden trodde denne renten ikke ville øke igjen, så finnes det i dag tegn i markedet som tyder på det motsatte.

Hvis man ser tilbake i historisk perspektiv, så kan man finne renter på boliglån på helt opp i 14%. Dette skapte en bankkrise på 1980-tallet etter at flere husstander ikke kunne betale og mange måtte selge boligene. Prisene ble derfor ekstremt lave, og bankene måtte selge boligene de overtok fra dårlige betalere med tap. Til slutt endte denne situasjonen opp med at staten måtte gå inn å redde bankene fra konkurs.

 

Er det mulig å låne penger uten sikkerhet med betalingsanmerkning

 

Vanligvis stiller banker som krav at man ikke kan ha betalingsanmerkninger når man søker om lån. Grunnen til dette er at de kun ønsker å låne ut penger til personer som betaler tilbake som avtalt. Personer som i dag har betalingsanmerkninger har ofte vist at de ikke betaler krav mot seg som de skal, og det er ikke ønskelig for bankene og ta på seg denne typen risiko. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle uansett om man har betalingsanmerkninger. I noen tilfeller kan man for eksempel ha havnet i denne situasjonen ved samlivsbrudd hvor eks-partneren ikke betaler lån som man fortsatt står ansvarlig for fordi man en gang eide noe sammen. En rettslig avgjørelse på denne typen krav kan ta tid, og man kan bli sittende med krav mot seg selv om man ikke er en dårlig betaler. Derfor finnes det noen tilbydere som ønsker å gi muligheter for at også personer med betalingsanmerkninger skal kunne låne penger. Men dette gjelder ikke uansett situasjon. Selv i dette tilfellet ønsker ikke norske banker å ta noen risiko. Det betyr at de kan tilby lån til personer med betalingsanmerkning, men det gjelder kun dersom man kan stille sikkerhet i bolig. På den måten sikrer banken at de får tilbake pengene dersom du ikke betaler.

En ulempe når man ønsker å benytte seg av lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning, er at det ikke finnes mange tilbydere som tilbyr denne typen lån, og man vil tilby høyere renter enn man ville til dem som ønsker et ordinært forbrukslån. Det betyr at man ikke har mange tilbydere å søke hos, og man får dermed færre tilbud slik at man kan ende opp med å betale en høyere rente enn man ellers ville gjort.

 

Priser og betingelser for lån med betalingsanmerkning

 

Som nevnt, så vil man i de aller fleste tilfeller bli tilbudt høyere priser for lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning slik at bankene ikke tar på seg høyere økonomisk risiko enn de ønsker. I tillegg til dette, så vil man alltid måtte regne med å måtte stille med sikkerhet i bolig for å få tilbud om lån med betalingsanmerkninger. Selv om man kan få lån med betalingsanmerkninger, så vil man etter all sannsynlighet få bedre tilbud dersom man kan bli kvitt betalingsanmerkningen. Hvis du har en betalingsanmerkning som du har anledning til å gjøre opp, så er dette en bedre løsning enn å benytte deg av et lån med betalingsanmerkning. Hvis man har anledning til å betale utestående krav, så er det ikke komplisert å bli kvitt betalingsanmerkninger. Hvis du er usikker på om anmerkningen er blitt fjernet rett etter du har betalt kravet, så kan du selv kontakte de forskjellige kredittvurderingsbyråene å sjekke hva de har registrert på deg. Ved å dokumentere at kravet er betalt, så kan du be dem fjerne eventuelle anmerkninger slik at disse ikke dukker opp hos en låntilbyder når du senere søker om lån.

 

Kan man bli kvitt betalingsanmerkning

 

Det er, som omtalt i forrige avsnitt, ikke komplisert å bli kvitt en betalingsanmerkning. Får noen få ti år siden, så var det en mer omfattende prosess å bli kvitt betalingsanmerkninger. Da måtte man vente i 3 år før man kunne be om at en anmerkning ble fjernet. I senere tid så har man bestemt at dette kravet var urimelig, og man har derfor vedtatt at anmerkninger skal kunne fjernes så snart kravet er oppgjort. Du kan derfor i dag få fjernet betalingsanmerkninger så snart et krav er oppgjort. Hvis situasjonen rundt kravet er mer komplisert og det må avgjøres av en rettslig instans, så er løsningen å benytte seg av lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning.

 

Hvordan finne best pris på lån uten sikkerhet

 

Når man skal benytte seg av lån uten sikkerhet, så finnes det noen fremgangsmåter som gjør at du kan finne de beste betingelsene for lånet du ønsker. Hvis du må benytte deg av lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning, så kan du måtte ta til takke med det tilbudet du mottar da det ikke er mange tilbydere å velge mellom. Men hvis du kan benytte deg av et generelt lån uten sikkerhet, så har du mange tilbydere å velge mellom. I de aller fleste tilfeller så vil du få tilbudt betingelser i forhold til en individuell vurdering av din økonomiske situasjon. Det betyr at du er nødt til å søke om lån hos alle tilbyderne som kan gi deg et godt tilbud for å finne de beste betingelsene. Et tips for å unngå at du begrenser mulighetene dine er at du ikke ber om høyere lån eller lenger nedbetalingstid enn du trenger. Grunnen til dette er at du da har anledning til å få tilbud fra flere slik at du kan få så gode betingelser som mulig.

 

Lånmegler

 

Å søke lån hos alle tilbyderne for å finne de beste betingelsene, kan være ganske tidkrevende. I stedet for selv å søke om lån hos alle, så kan du i stedet benytte seg av en lånmegler. Lånmeglere har avtaler med flere tilbydere slik at du kun trenger å fylle ut en søknad for så å velge mellom de tilbyderne som gir best betingelser. På denne måten får du de beste betingelsene du kan oppnå for lån uten sikkerhet uten å bruke altfor mye tid på å finne ut av det. Det koster ingenting å benytte deg av en lånmegler i Norge.