Informasjon om risiko med forbrukslån

I dag finnes det mange muligheter for å få et tilbud om forbrukslån. Man kan også få tilbud flere steder og være fristet til å benytte seg av flere tilbydere for å få et større beløp. Når du søker om forbrukslån, er det lurt å tenke godt gjennom hva du velger og om du bør velge dette før du inngår en avtale. Selv om tilbyder gjør en vurdering av din økonomiske situasjon, så er ikke dette noen garanti for at du kan betale lånet i henhold til avtalen. Det er faktisk du selv som må vurdere det da kun du kjenner hvordan din økonomiske situasjon egentlig er. Hvis du er i tvil om du kan betale tilbake et forbrukslån, så bør du faktisk ta en nøye vurdering slik at du ikke blir sittende i en situasjon du ikke klarer å komme ut av igjen. Hvis du blir sittende med et lån som du av en eller annen grunn ikke kan betale tilbake, så betyr ikke det at du slipper å betale det tilbake eller at det finnes noen automatikk i å få fritak fra innbetalinger. Du må forvente at tilbyder vil benytte seg av alle midler de har til rådighet for å få pengene tilbake hvis du ikke betaler avdragene som avtalt.

 

Man bør være nøye med å vurdere risiko når man låner penger. Selv om det finnes tilbud tilgjengelig for deg, så er det ikke nødvendigvis alltid smart for deg å låne penger. Det er viktig å vurdere hvilke tilbud som er det beste tilbudet, men det er også viktig å tenke gjennom din egen situasjon med et kritisk blikk. Hvis det er store muligheter for at du kan bli sittende uten inntekt eller at rentene på lånet kan øke så mye at du ikke klarer å betale dem, så er dette en indikasjon på at du bør tenke deg om to ganger før du benytter deg av et lån du kan bli sittende uten å klare å betale. Mange synes denne typen tankegang er pessimistisk, men de fleste har ansvar for andre på en eller annen måte, og da er det viktig å sikre at man ikke ender opp i en situasjon hvor man ikke kan ivareta disse ansvarene. Man bør også sikre at man ikke havner i en situasjon man ikke kan komme ut av igjen. Man bør tenke på at man faktisk har en fremtid som også byr på mange muligheter og utfordringer og som kan bli sterkt begrenset hvis man tar feil valg.

 

Forbrukslån når man vanligvis ikke ville fått

Selv om man har kommet i en situasjon hvor man i de fleste tilfeller ikke vil få tilslag på en lånesøknad, så finnes det muligheter likevel. Hvis du ønsker å benytte deg av slike tilbud, så må du være klar over risiko med forbrukslån. Hvis man har betalingsanmerkninger, man har for lav inntekt eller om man har andre grunner for ikke å få lån, så kan dette være en indikasjon på at man ikke burde ta opp et lån, men det kan også være andre grunner til at man er i en slik situasjon. Hvis man har en annen grunn til at man er i en slik situasjon enn at man ikke kan betale for et lån, så er det muligheter for å likevel få lån. For eksempel kan man ha fått en betalingsanmerkning i forhold til en sak som pågår hvor man rettmessig kan vise at kravet er ugyldig, eller man kan ha hatt inntekt i utlandet som ikke vises på dokumentasjon som kreves av tilbyder. Alternativt kan man ha en del eiendom selv om man ikke kan vise til inntekten som kreves for å få det ønskede forbrukslånet. Det kan være mange grunner til at situasjonen til noen faller utenfor de generelle kravene. For å få lån når man har betalingsanmerkninger eller om man har for lav inntekt, så vil tilbyder kreve sikkerhet i eiendom for å tilby deg lån, og de kan i tillegg be om en eller annen form for dokumentasjon på din situasjon.

 

Hvis man benytter seg av denne typen lån, så må man huske at det er risiko med forbrukslån slik at man er sikker på å kunne betale tilbake lånet selv om man for eksempel ikke har hatt den inntekten som kreves av andre tilbydere. Når man benytter seg av denne typen lån, så vil man stille seg overfor en risiko med at man kan miste eiendommen man stiller som sikkerhet. Hvis man ikke klarer å møte den avtalte tilbakebetalingen, så vil tilbyder til slutt kreve at eiendommen selges for å dekke lånet. De vil ikke vente på om du synes dette er praktisk eller ikke. Hvis de har en tinglyst rett på en av dine eiendommer, så vil de benytte denne om lånet ikke blir betalt. Tilbyder kan benytte seg av juridiske instanser for å hente inn beløpet du skylder.

 

Er vurderingen til långiver en garanti for at du kan betale lånet

Mange som søker forbrukslån tenker at siden de blir tilbudt et lån, så er det i seg selv en garanti for at man vil klare å betale det tilbake. Det er viktig å vite at et tilslag på lån ikke er en garanti for at du kan betale for et lån. Det kan være mange situasjoner som tilbyder ikke vil oppdage når de skal tilby deg lån. Deres vurdering er basert på noen få indikatorer som vanligvis avslører den økonomiske situasjonen til søker, men det finnes mange unntak hvor disse indikatorene ikke vil avsløre den egentlige betalingsevnen. Dersom du har usikkerhet rundt jobben din eller du har mulighet for å bli pålagt økonomiske krav på grunn av rettslig ansvar eller annet, så vil ikke tilbyders vurdering se dette i vurderingen sin. Du bør derfor alltid tenke godt gjennom risiko med forbrukslån. Hvis du vurderer din situasjon på en måte slik at du har mye rom i økonomien slik at du også kan betale lånet ved arbeidsledighet, så er du sikker på at du ikke ender opp i en uønsket situasjon i forhold til forbrukslånet ditt.

 

Kan du betale lånet

Det viktigste du bør tenke på når du skal vurdere risiko med forbrukslån er at du kan betale lånet slik som du har avtalt. For å sikre at du kan det, må du tenke gjennom de muligheter som kan skje. Hvis du mister jobben, er det viktig å vurdere lånet i forhold til hva din inntekt vil være i en slik situasjon. Noen kan ha muligheter for å ivareta deler eller hele inntekten ved å utføre private oppdrag eller freelance-oppdrag, men mange vil ha en risiko for å leve på arbeidsledighetstrygd om de ikke er i arbeid i en periode. Hvis du har en høy inntekt i utgangspunktet, så vil denne trygden være vesentlig lavere enn hva du er vant til. Hvis man er i en sikker jobb hvor du vet at du vil få en ny jobb raskt om noe skjer, så behøver ikke dette være en viktig problemstilling. Noen tilbydere av forbrukslån og kredittkort tilbyr forsikring i forhold til dette slik at du skal slippe å betale på lånet mens du er arbeidsledig.

 

En annen risiko med forbrukslån kan være en reduksjon i inntekten. Hvis man jobber uten en garantert stillingsbrøk, så kan det skje at man får mindre arbeid enn man hadde tenkt. Mange kan oppleve at man i slike tilfeller kanskje tjener under halvparten av hva man forventet. En slik risiko kjenner du bedre til enn det tilbyder vil klare å vurdere. En annen mulighet ikke alle tenker på er at rentesatsen du blir tilbudt når du får lånet faktisk ikke er garantert. Denne vil i de aller fleste tilfeller med et forbrukslån følge markedsrenten. De siste årene har man ikke opplevd at renter har økt noe da faktorene i markedet har gjort at en konstant lav rente har vært et ønsket virkemiddel for sentralbanken. Men i dag er det mange som forventer at dette vil endre seg. Man kan risikere at denne trenden vil snu og at man igjen vil se høyere styringsrente, som igjen vil bety høyere rente på lån. I tider når dette var mer vanlig, så ble man ofte advart om dette fra banker. I dag er dette noe du selv må tenke på. Tilbyderne vil kun vurdere din situasjon ut fra renten de kan tilby deg. Du bør selv være sikker på at du tåler en renteøkning hvis det skulle skje.

 

Renteutvikling

Når man låner penger er man nødt til å forholde seg til renter. Ikke alle synes dette er helt enkelt, men renter er altså prisen man betaler for et lån. Grunnen til at man benytter renter, som er en prosentandel av lånebeløpet, er at det faktiske beløpet du betaler for lånet ditt vil variere i forhold til hvor mye du fortsatt skylder på lånet. Banker vil ha betalt en viss pengesum for hver krone de låner ut slik at de skal tjene penger for hver krone som settes i omløp. Men for å gjøre denne situasjonen litt vanskeligere for oppgitte lånekunder, så vil man også måtte betale gebyrer når man benytter seg av lån. Dette kan inkludere etableringsgebyr, i tillegg til at man må betale månedlige gebyrer. For å gi lånekunder mulighet til lettere å ta disse med i vurderingen når de skal låne penger, så har man også introdusert et begrep som kalles effektiv rente. Dette er en prosentsats som tar med gebyrene i beregningen. Ulempen med den effektive renten, er at den endrer seg i forhold til lånebeløpet. Den nominelle renten, som er den årlige prisen for lånet som du blir tilbudt av banken, har lik prosentsats uansett beløp for forbrukslån.

Når man som forbruker får en forståelse for rentesatser og pris for å låne penger, så må man også forholde seg til at denne satsen endrer seg i forhold til markedet. Med alle disse tingene man må forholde seg til i forbindelse med lån, så er det ikke så rart at noen ikke helt forstår hvordan de skal forholde seg til dette. Men selv om det er komplisert, så må man vurdere risiko med forbrukslån. Hvis du er usikker på hva du faktisk må betale for ditt lån, så bør du spørre en rådgiver i banken. Skriv ned alt du er usikker på, og vær sikker på at du forstår svarene du får slik at du er sikker på valget du tar.

 

Er inntekten sikker

De fleste har alltid en risiko for at de kan bli sittende uten jobb, selv om man i Norge som oftest har en god indikasjon på om det er fare for at man mister jobben. Selv om man har noe usikkerhet rundt jobben man har hos sin nåværende arbeidsgiver, så har de fleste en ide om hvor lett det er for dem å finne en ny jobb. Hvis man har en kompetanse som er etterspurt i markedet, så er sjansen stor for at man ikke blir gående uten jobb lenge om noe skulle skje. I Norge er vi heldigvis også beskyttet av lover og regler som skal gjøre det letere for oss å bytte jobb. Det betyr at om man skulle bli sittende uten jobb, så vil man få dekket en del av inntekten fra arbeidsledighetstrygd. Med dette som grunnlag, så vil man likevel klare å betale tilbake et forbrukslån hvis man har beholdt en del rom i økonomien.

 

Hva skjer om man ikke kan betale lånet

Det er viktig å vite at man må betale tilbake et forbrukslån uansett. Man binder seg til en avtale hvor man signerer på at tilbyder kan benytte seg av juridiske prosesser hvis lånet ikke betales. Det betyr at du vil bli pålagt å betale lånet uansett hvilken situasjon du havner i, med mindre du har en annen avtale eller en forsikring som dekker lånet til situasjon er bedre igjen. Hvis man ikke klarer å betale lånet, så vil man ved hjelp av juridiske hjelpemidler også ha mulighet til å pålegge trekk i lønn hos arbeidsgiver for å få tilbake pengene. Dette er gode grunner til å vurdere risiko med forbrukslån slik at man ikke havner i en uønsket situasjon.